Inwestycje

Województwo Śląskie jest regionem o wysokim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej. Potwierdzają to dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zgodnie z którymi w 2004 roku na region przypadało 12,5% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju powyżej 1 mln USD, co oznacza (po województwie mazowieckim) najlepszy wynik w Polsce.

Czynniki decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej Śląska:

 • położenie w centrum Europy
 • dobrze rozwinięta sieć infrastruktury transportowej i łączności:
  • skrzyżowanie dwóch głównych tras komunikacyjnych – autostrady A1 i A4
  • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach (MPL)
  • transport kolejowy – tzw. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS)
  • bliskość granicy Czech i Słowacji
 • Silnie rozwinięta infrastruktura teleinformatyczna
 • Dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry:
  • 37 szkół wyższych (w tym 11 państwowych)
  • ponad 200 tys. studentów
  • znajomość języków obcych: język angielski – 77% uczniów liceów ogólnokształcących, język niemiecki – 50% uczniów liceów ogólnokształcących
  • odpowiednie zaplecze naukowe, m. in.: Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Wysoka dynamika rozwoju sektora motoryzacyjnego w regionie:
  • 30% udziału w produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w regionie w 2004 r.
  • zatrudnienie w motoryzacji to 10% przeciętnego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym w regionie
 • Duże możliwości współpracy kooperacyjnej i handlowej z działającymi w regionie firmami
 • Zachęty inwestycyjne dla inwestorów: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W regionie znajdują się 392 lokalizacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych o wartości powyżej 1 mln dolarów. Pochodzą one z 22 krajów (kraj pochodzenia inwestora), a zainwestowane zostały przez 158 inwestorów. Najliczniej reprezentowaną grupę stanowią firmy z kapitałem niemieckim, a kolejne miejsca przypadają Stanom Zjednoczonym, Włochom, Holandii i Francji.

Wśród inwestorów zwraca uwagę duża liczba firm motoryzacyjnych na czele z GM OPEL oraz FIAT AUTO POLAND, które przyciągnęły szereg poddostawców produkujących na potrzeby motoryzacji, np. części plastikowe czy elektroniczne. Znaczące inwestycje czynione są także w sektorze produkcji maszyn i urządzeń. Ta branża reprezentowana jest m.in. przez Alstom, AEG Aktiengesellschaft, Heraeus Electro-Nite International N.V., Lucent Technologies Network Systems Netherlands B.V., NKT Cables A/S, Philips, Sylea Italia Srl., ICL, Siemens, SGL Carbon AG oraz takie firmy, jak: GE Power Controls Belgium BVBA, Caterpillar Inc., Sest SpA, Sutco Maschinenbau GmbH & Co KG., Timken Company.

Kolejną branżą rozwijającą się stosunkowo szybko jest produkcja szkła i ceramiki oraz produktów budowlanych. Działalność tego typu prowadzą obecnie Ekocem, Guardian Industries Corporation, ROCA Radiadores, Saint Gobain, Uralita czy Vitrum.

Inwestycje w regionie zlokalizowane są przede wszystkim na terenie Aglomeracji Górnośląskiej oraz byłych miast wojewódzkich, czyli Bielska-Białej i Częstochowy. Wybór lokalizacji pod inwestycje związany jest m. in. z funkcjonowaniem w regionie rozproszonej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

źródło: www.rcoi.pl