Śląskie

Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy Polski, położony w południowej części Polski. Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Śląskie ma charakter policentryczny – bez jednego centralnego ośrodka, który spełniałby funkcje metropolitalne (administracja, finanse, ubezpieczenia, uczelnie, kultura). Administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: Rybnik, Bielsko-Biała i Częstochowa. O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska. Jest to największy zurbanizowany obszar w Europie Środkowo- Wschodniej. Istnieje tu bardzo gęsta sieć miejska, która jest zespołem miast praktycznie stykających się ze sobą, ciągnących się na długości około 70 km – od Dąbrowy Górniczej do Gliwic. Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 13,2% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju. Województwo Śląskie dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, do których należą m. in.: węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża margli, wapieni, kruszywa naturalnego, a także wody lecznicze, termalne i mineralne. Oprócz przemysłowych i inwestycyjnych atutów, województwo śląskie zachęca do zwiedzania i wypoczynku. Beskid Śląski jest terenem turystycznym, na jego terenie znajdują się liczne ośrodki sportów zimowych, a także bazy turystyczne oraz szlaki turystyczne ? Bielsko-Biała, Szczyrk, Wisła, Istebna, Korbielów czy Ustroń. Wbrew pozorom województwo śląskie jest miejscem o dużej liczbie jezior (szczególnie sztucznych, będących pozostałościami po wyrobiskach piasku dla kopalni). Wiele z nich umożliwia uprawianie sportów wodnych. Najbardziej znanymi są zbiorniki Pogoria, Zalew Sosina, Jezioro Łąckie oraz Jezioro Rybnickie. Ciekawym miejscem do letniego wypoczynku, pływania i wędkowania są również pożwirowe wyrobiska nad rzeką Odrą. Wspaniałe tereny pieszych wędrówek, wspinaczki skałkowej oraz speleologii są na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej np. Szlak Orlich Gniazd a w Dąbrowie Górniczej znajduje się zachodni fragment Pustyni Błędowskiej. Spragnieni kultury i historii turyści mogą zwiedzać, muzea, zamki, zespoły klasztorno – pałacowe, rezerwat żubrów oraz zabytki przemysłowe.

źródło: www.slaskie.pl